Ikhebplanschade. Adviseurs bij planschade en nadeelcompensatie

 

planschade planschadevergoeding planschadeprocedure nadeelcompensatie

Heeft u planschade?

Planschade, iedereen kan het overkomen. Door een nieuw bestemmingsplan of een ander planologisch besluit wordt bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk, hoogbouw, een snelweg of een nieuw industrieterrein mogelijk gemaakt.

Als hierdoor uw woning meer dan 2% in waarde daalt en de plannen op het moment dat u de woning kocht nog niet bekend waren, kunt u mogelijk recht hebben op een planschadevergoeding (oftewel tegemoetkoming in planschade).

Wanneer kan ik een aanvraag planschadevergoeding indienen?

Op basis van artikel 6.1 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kunt u - kort samengevat - in aanmerking komen voor een planschadevergoeding als de planologische situatie wijzigt. U kunt dan binnen 5 jaar een aanvraag planschadevergoeding indienen bij de gemeente.

Volgens artikel 6.1 lid 3 van de Wro dient de aanvraag planschadevergoeding gemotiveerd te zijn en een onderbouwing van de planschade te bevatten.

Wat kan Ikhebplanschade voor mij doen?

Ikhebplanschade is gespecialiseerd in planschade en nadeelcompensatie. Op jaarbasis begeleiden wij in heel Nederland vele cliƫnten bij de aanvraag planschadevergoeding of nadeelcompensatie.

Ikhebplanschade bestudeert de planologische verslechtering, kan uw planschade motiveren en onderbouwen en bijvoorbeeld namens u het aanspreekpunt zijn bij de planschadecommissie.

Op welke wijze kan Ikhebplanschade mij adviseren?

Onderstaand treft u een overzicht van onze dienstverlening aan:

Planschade of nadeelcompensatie no cure no pay
Haalbaarheidsstudie planschade of nadeelcompensatie
NVM planschade of nadeelcompensatie rapport

Vrijblijvend meer informatie?

U kunt eventuele begeleidingsmogelijkheden bespreken door uw specifieke zaak aan ons voor te leggen door meer achtergrondinformatie toe te zenden via het contactformulier.

U kunt ook voor meer informatie de brochure Tips en valkuilen bij planschade en nadeelcompensatie downloaden.

Veelgestelde planschade vragen

Tips en valkuilen bij planschade

Planschadedefinities

Hoofdpagina Ikhebplanschade

Contact