Ikhebplanschade. Adviseurs bij planschade en nadeelcompensatie

 

planschade planschadevergoeding planschadeprocedure nadeelcompensatie vragen

Moet ik voor planschade een zienswijze hebben ingediend?

Het is vrijwel altijd aan te raden een zienswijze in te dienen als er een planschadegevoelige situatie optreedt in uw bedrijfs- of woonomgeving.

Met de zienswijze kunt u uw visie geven over de nieuwe ontwikkeling en in gesprek raken over mogelijkheden om de planschade te beperken. Het is doorgaans (behoudens enkele uitzonderingen) voor planschade niet noodzakelijk om als belanghebbende een zienswijze te hebben ingediend.

Moet ik wachten totdat er bijvoorbeeld wordt gebouwd?

Omdat het gaat om het moment dat de planologische wijziging heeft plaatsgevonden, is het veelal niet nodig te wachten met het indienen van een aanvraag tegemoetkoming in de planschade totdat bijvoorbeeld de nieuwe woonwijk waardoor u verwacht planschade te hebben is gebouwd.

Wanneer kan ik een aanvraag planschadevergoeding indienen?

Volgens artikel 6.1 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kan een belanghebbende doorgaans (behoudens bijvoorbeeld de genoemde uitzondering in artikel 6.1 lid 5) binnen vijf jaar nadat de planologische wijziging onherroepelijk is, een aanvraag tegemoetkoming in de planschade indienen.

Hoe ziet een aanvraag planschadevergoeding eruit?

In artikel 6.1 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is opgenomen dat de aanvraag dient te worden gemotiveerd en een onderbouwing van de hoogte van de gevraagde tegemoetkoming dient te bevatten.

Waarom zou ik Ikhebplanschade inschakelen?

Planschaderecht kan erg specialistisch (bijvoorbeeld vanwege de wetgeving, provinciale en gemeentelijke verordeningen en jurisprudentie) en complex (bijvoorbeeld bij meervoudige planologische mutatie) zijn. Wij zijn specialist en hebben veel ervaring met planschade en nadeelcompensatie.

Lees meer voorbeelden van de meerwaarde van Ikhebplanschade

Vrijblijvend meer informatie?

U kunt eventuele begeleidingsmogelijkheden bespreken door uw specifieke zaak aan ons voor te leggen door meer achtergrondinformatie toe te zenden via het contactformulier.

U kunt ook voor meer informatie de brochure Tips en valkuilen bij planschade en nadeelcompensatie downloaden.

Veelgestelde planschade vragen

Tips en valkuilen bij planschade

Planschadedefinities

No cure no pay planschade

Planschade en nadeelcompensatie werkzaamheden

Haalbaarheidsstudie planschade

NVM planschade rapport

Hoofdpagina Ikhebplanschade

Contact