Ikhebplanschade. Adviseurs bij planschade en nadeelcompensatie

 

planschade planschadevergoeding planschadeprocedure nadeelcompensatie haalbaarheidsstudie

Haalbaarheidsstudie planschade of nadeelcompensatie

Waarom kan het voor u waardevol zijn een haalbaarheidsstudie planschade of nadeelcompensatie op te laten stellen?

Om u bijvoorbeeld graag meer inzicht wilt hebben in de planologische situatie om na te gaan of er mogelijk sprake is van planschade en bijvoorbeeld graag een indicatie wilt hebben van de mogelijke planschadevergoeding of nadeelcompensatie.

Inhoud haalbaarheidsstudie planschade of nadeelcompensatie

De haalbaarheidsstudie planschade of nadeelcompensatie bestaat uit:

Wij kunnen u vrijblijvend een offerte voor de haalbaarheidsstudie toezenden zodat u exact weet wat de kosten zijn indien ons bureau voor u een haalbaarheidsstudie planschade of nadeelcompensatie opstelt.

Indien u na de haalbaarheidsstudie planschade of nadeelcompensatie besluit een NVM planschade of nadeelcompensatie rapport op te laten stellen, brengen wij 75% van de haalbaarheidsstudie in mindering op de prijs van het rapport.

Korting bij meerdere haalbaarheidsstudies of NVM rapporten

Als u met meerdere eigenaren in uw straat/wijk een haalbaarheidsstudie planschade, haalbaarheidsstudie nadeelcompensatie, NVM planschade rapport of NVM nadeelcompensatie rapport vraagt, krijgt u een aantrekkelijke korting die per woning oploopt.

Vrijblijvend meer informatie?

U kunt eventuele begeleidingsmogelijkheden bespreken door uw specifieke zaak aan ons voor te leggen door meer achtergrondinformatie toe te zenden via het contactformulier.

U kunt ook voor meer informatie de brochure Tips en valkuilen bij planschade en nadeelcompensatie downloaden.

Veelgestelde planschade vragen

Tips en valkuilen bij planschade

Planschadedefinities

No cure no pay planschade

Planschade en nadeelcompensatie werkzaamheden

Haalbaarheidsstudie planschade

NVM planschade rapport

Hoofdpagina Ikhebplanschade

Contact