Ikhebplanschade. Adviseurs bij planschade en nadeelcompensatie

info@ikhebplanschade.nl - Willem Klooslaan 39 - 3454 VN De Meern

 

planschade planschadevergoeding planschadeprocedure nadeelcompensatie aanvraag

Aanvraag planschadevergoeding

Indien een belanghebbende planschade ondervindt vanwege een nadelige planologische wijziging kan belanghebbende een aanvraag planschadevergoeding indienen om tegemoetkoming te verzoeken.

In artikel 6.1 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is opgenomen dat de aanvraag dient te worden gemotiveerd en een onderbouwing van de hoogte van de gevraagde tegemoetkoming dient te bevatten.

 

Waarom zou ik Ikhebplanschade inschakelen?

Planschaderecht kan erg complex zijn vanwege de juridische en waardetechnische aspecten.

Wij zijn specialist en hebben veel ervaring met planschade en nadeelcompensatie. Daarnaast werken wij door heel Nederland en hebben daardoor geen locale belangen.

Omdat wij deskundig advies belangrijk vinden, kijkt bij Ikhebplanschade een NVM register taxateur met minimaal 10 jaar ervaring met planschade, een planschade jurist en een bouwkundig ingenieur naar uw planschade.

Op welke wijze kan Ikhebplanschade mij adviseren?

Onderstaand treft u een overzicht van onze dienstverlening aan:

Planschade of nadeelcompensatie no cure no pay
Haalbaarheidsstudie planschade of nadeelcompensatie
NVM planschade of nadeelcompensatie rapport

Vrijblijvend meer informatie?

U kunt eventuele begeleidingsmogelijkheden bespreken door uw specifieke zaak aan ons voor te leggen door meer achtergrondinformatie toe te zenden aan info@ikhebplanschade.nl (drs. ing. Robrecht Heukers).

U kunt ook voor meer informatie de brochure Tips en valkuilen bij planschade en nadeelcompensatie aanvragen.

Veelgestelde planschade vragen

Tips en valkuilen bij planschade

Planschadedefinities

No cure no pay planschade

Planschade en nadeelcompensatie werkzaamheden

Haalbaarheidsstudie planschade

NVM planschade rapport

Hoofdpagina Ikhebplanschade

Contact