Ikhebplanschade. Adviseurs bij planschade en nadeelcompensatie

 

planschade directe planschadeplanschadevergoeding directe planschadeplanschadeprocedure directe planschade

Directe planschade

Doorgaans de schade die een eigenaar van een kadastraal perceel heeft doordat de gebruiksmogelijkheden of mogelijkheden om te bouwen op het perceel worden ingeperkt.

Bijvoorbeeld een gemengde bestemming wonen en detailhandel die in een nieuw bestemmingsplan een woonbestemming wordt. Het bestemmingsplan bevat doorgaans een toelichting op wat is toegestaan in een bepaald gebied en de bestemmingsplan voorschriften met de regels.

 

Op welke wijze kan Ikhebplanschade mij adviseren?

Planschaderecht kan erg complex zijn vanwege juridische en waardetechnische aspecten.

Om meer inzicht te krijgen in uw rechten en mogelijkheden in combinatie met het gestelde maatschappelijke risico, kunnen wij bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie planschade voor u opstellen.

Ook kunnen wij een NVM planschadetaxatierapport leveren en vaak is het mogelijk om op no cure no pay basis voor u te werken.

Onderstaand treft u een overzicht van onze dienstverlening aan:

Haalbaarheidsstudie planschade
NVM planschade rapport
Planschade no cure no pay (succesfee basis)

Vrijblijvend meer informatie?

U kunt eventuele begeleidingsmogelijkheden bespreken door uw specifieke zaak aan ons voor te leggen door meer achtergrondinformatie toe te zenden via hetcontactformulier.

U kunt ook voor meer informatie de brochure Tips en valkuilen bij planschade en nadeelcompensatie downloaden.

Veelgestelde planschade vragen

Tips en valkuilen bij planschade

Planschadedefinities

No cure no pay planschade

Planschade en nadeelcompensatie werkzaamheden

Haalbaarheidsstudie planschade

NVM planschade rapport

Hoofdpagina Ikhebplanschade

Contact