Ikhebplanschade. Adviseurs bij planschade en nadeelcompensatie

 

planschade procedureplanschadeprocedure vergoedingplanschadeprocedure

Planschadeprocedure

Indien een belanghebbende planschade ondervindt vanwege een nadelige planologische wijziging (bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan) kan de belanghebbende een planschadeprocedure starten bij de gemeente met een aanvraag planschade om tegemoetkoming in de waardevermindering van de woning te verzoeken.

 

Op welke wijze kan Ikhebplanschade mij adviseren?

Planschaderecht kan erg complex zijn vanwege juridische en waardetechnische aspecten.

Om meer inzicht te krijgen in uw rechten en mogelijkheden kunnen wij bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie planschade voor u opstellen.

Ook kunnen wij een NVM planschadetaxatierapport leveren en vaak is het mogelijk om op no cure no pay basis voor u te werken.

Onderstaand treft u een overzicht van onze dienstverlening aan:

Haalbaarheidsstudie planschade
NVM planschade rapport
Planschade no cure no pay (succesfee basis)

Vrijblijvend meer informatie?

U kunt eventuele begeleidingsmogelijkheden bespreken door uw specifieke zaak aan ons voor te leggen door meer achtergrondinformatie toe te zenden via het contactformulier.

U kunt ook voor meer informatie de brochure Tips en valkuilen bij planschade en nadeelcompensatie downloaden.

 

Veelgestelde planschade vragen

Tips en valkuilen bij planschade

Planschadedefinities

No cure no pay planschade

Planschade en nadeelcompensatie werkzaamheden

Haalbaarheidsstudie planschade

NVM planschade rapport

Hoofdpagina Ikhebplanschade

Contact