Ikhebplanschade. Adviseurs bij planschade en nadeelcompensatie

 

planschade planschadevergoeding planschadeprocedure nadeelcompensatie vragen

De meerwaarde van Ikhebplanschade

Enkele voorbeelden van de meerwaarde van ons bureau bij de begeleiding, motivering en onderbouwing van uw aanvraag tegemoetkoming planschade:


1. Motiveren en onderbouwen van uw aanvraag

Een onjuist ingediende aanvraag kan bijvoorbeeld leiden tot niet-ontvankelijkheid.

Een incomplete aanvraag kan bijvoorbeeld leiden tot een lagere of geen tegemoetkoming planschade doordat bijvoorbeeld niet op de juiste planologische situatie de aanvraag is ingediend of de aanvraag bijvoorbeeld onvoldoende is gemotiveerd en onderbouwd.

2. De mogelijkheid van meervoudige planologische mutatie

Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van eerder opgetreden planologische verslechtering.

Gedegen onderzoek hiernaar is van belang omdat anders mogelijk niet op alle relevante planologische besluiten de aanvraag tegemoetkoming planschade wordt ingediend en hierdoor wellicht een lagere of geen tegemoetkoming planschade wordt vastgesteld.

3. Juridische controle van uw aanvraag

Cliënten willen graag juridische missers bij de aanvraag tegemoetkoming planschade voorkomen en daarom graag worden begeleid door Ikhebplanschade.

4. Het belang van de cliënt centraal

Cliënten hebben niet altijd vertrouwen in de door de gemeente ingeschakelde planschadecommissie.

Mede omdat deze door de gemeente wordt betaald en daarmee mogelijk een belang kan hebben om niet tot een (hoge) planschadevergoeding te komen om in de toekomst ook weer als planschadecommissie door de gemeente te worden aangewezen.

5. Tijdbesparing

Cliënten hebben vaak zelf weinig tijd en willen vaak graag een bureau inschakelen die de aanvraag tegemoetkoming planschade motiveert, onderbouwt en de aanvraag begeleidt.


Vrijblijvend meer informatie?

U kunt eventuele begeleidingsmogelijkheden bespreken door uw specifieke zaak aan ons voor te leggen door meer achtergrondinformatie toe te zenden via het contactformulier.

U kunt ook voor meer informatie de brochure Tips en valkuilen bij planschade en nadeelcompensatie downloaden.

Veelgestelde planschade vragen

Tips en valkuilen bij planschade

Planschadedefinities

No cure no pay planschade

Planschade en nadeelcompensatie werkzaamheden

Haalbaarheidsstudie planschade

NVM planschade rapport

Hoofdpagina Ikhebplanschade

Meerwaarde Ikhebplanschade

Contact